۹ روند ضروری طراحی رابط کاربری (UI) مورد نیاز شما در سال ۲۰۱۸

عبارت “هیچ موقع دیر نیست.” مربوط به ایجاد یک تصویر اولیه خوب نیست. شما در معرض خطر از دست دادن کاربران هستید اگر آن ها در نگاه اول رابط کاربری (UI) اپلیکیشن شما را دوست نداشته باشد. به همین دلیل رابط کاربری بسیار اهمیت دارد. به معنای واقعی کلمه اولین چیزی است که کاربران حتی قبل از شروع به تعامل با یک محصول می بینند.

بر اساس تحقیقات گوگل ، ۲۶ درصد از تمام برنامه های نصب شده بیش از یکبار استفاده می شود. دلیل اصلی آن UI بد برنامه است. بر این اساس برای جذب کاربران به رابط کاربری شما باید از آخرین روند طراحی پیروی کنید.

دلایل ادامه دادن با روندهای رابط کاربری

روند UI نه تنها برای برآورده ساختن نیازهای زیباشناختی کاربران است، بلکه به آنها قابلیت استفاده با سطح بالایی ارائه می دهد.  بنابراین، اگر شما از این روند عاقلانه استفاده کنید، کاربران راضی تری خواهید داشت.

دلایل ادامه دادن با روندهای رابط کاربری در تصویر بالا:

  • حس بهتر
  • افزایش اعتماد
  • سهولت در استفاده

 

تاثیر بر حالت

مطالعات متعدد نشان می دهد که رنگ ها بر حالت ما تاثیر می گذارند. به این ترتیب یک پالت رنگ میتواند کاربران ما را پرتکاپو کند، در حالی که یکی دیگر میتواند بی حس کند. وظیفه ما این است که آنها را خندان و احساس هماهنگی زمانی که آنها با طراحی رابط کاربری ما روبرو هستند.

یک طراحی بصری خوب به نظر می رسد که باعث جذب کاربر می شود و توجه آن ها برای مدت زمان طولانی حفظ می کند.

مطلب در حال تکمیل شدن …