فضاسازی در طراحی قالب سایت

Spread the love

فضاسازی همواره برای اعمال margin و padding در سراسر اجزا و رابط های کاربری استفاده می شود. داشتن یک مقیاس فاصله ای، یک ریتم به محصول می دهد و جریان طبیعی و آشنا را از صفحه به صفحه ایجاد می کند. پس در فضاسازی میان اجزای رابط های کاربری باید یک هماهنگی و برابری باشد.

spacing

spacing

تصاویر فوق نمونه یک فضاسازی میان اجزا یک صفحه نمایش محتوا است.

اهمیت استفاده از فضای خالی در طراحی:

  • ایجاد روابط:

فضای کم بین عناصر ایجاد یک ارتباط نزدیک و به همین ترتیب به عنوان رابطه داشتن تفسیر می شود. در مقابل، عناصری که حجم زیادی از فضا را میان یکدیگر دارا می باشند، از لحاظ ارتباط تضعیف می شوند که از یکدیگر دورتر می شوند.

الگوهای ایجاد شده از طریق فاصله نیز می توانند روابط ایجاد کنند. عناصری که در همان الگوی فاصله قرار گرفته اند، به عنوان قطعات مرتبط با وزن مشابه دیده می شوند.

فضا نیز می تواند برای نشان دادن گروه های اطلاعاتی مرتبط استفاده شود. این بخش ایجاد شده در صفحه را بدون نیاز به استفاده از خطوط یا عناصر گرافیکی به عنوان یک تقسیم بندی ایجاد می کند.

 

  • ایجاد سلسله مراتب:

عناصری که فضای بیشتری اطرافشان دارند به مراتب تمرکز بیشتری روی آن ها است نسبت به عناصری که فضای اطراف کمتری دارند.

اگر یک عنصر یا محتوایی با اهمیت بالا در صفحه داشته باشید، فضای اطراف اضافی را برای کمک به جذب تمرکز به آن اختصاص دهید.

 

  • فضای سفید

فضای خالی نیز به عنوان فضای سفید شناخته می شود، چیز خوبی است. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تجزیه بخش در یک صفحه و یا برای کمک به ایجاد تمرکز بر روی برخی از عناصر (ها). فضای سفید با پردازش اطلاعات کمک می کند؛

اطلاعات خیلی متراکم دلسرد کننده است برای کاربر. بخش های یک رابط کاربری مجاز به متراکم شدن هستند، اما کل صفحه نباید شلوغ باشد. باید فضای سفید بگذاریم تا به چشمان کاربر اجازه استراحت کردن بدهیم.

فکر کنید می تواند مانند یک دوره استراحت در پایان جملات باشد. باعث می شود کاربر مجدد برای حرکت بعدی نفس بگیرد.